Warning: The magic method Automattic\WooCommerce\Admin\FeaturePlugin::__wakeup() must have public visibility in /usr/home/AdamBor/domains/www.luizaszmyt.pl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-admin/src/FeaturePlugin.php on line 316 Jak obliczyć okres wypowiedzenia? – praktyczny poradnik – Świadomi w pracy

Jak obliczyć okres wypowiedzenia? – praktyczny poradnik

Okres wypowiedzenia może być określony w dniach, tygodniach bądź miesiącach. Nierzadko w praktyce bywa problematyczne ustalenie jego dnia początkowego i końcowego, dlatego postanowiłam przygotować dla Ciebie krótki poradnik, jak sobie z tym poradzić.

Natomiast, jeśli nadal zastanawiasz się, jaki okres wypowiedzenia Ci przysługuje, zajrzyj w pierwszej kolejności do poprzedniego wpisu – Okres wypowiedzenia umowy o pracę na gruncie zmian z 22 lutego 2016 roku 

Okres wypowiedzenia określony w dniach

W takiej sytuacji okres wypowiedzenia rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym następującym po dokonaniu wypowiedzenia i kończy po upływie określonej ilości dni.

UWAGA! Obecnie okres wypowiedzenia określony w dniach przewidziany jest tylko dla umowy o pracę na okres próbny nieprzekraczający 2 tygodni.

PRZYKŁAD:

W dniu 16 lipca br. Anna Nowak została zatrudniona na podstawie umowy o pracę na okres próbny, który miał wynosić 1 tydzień. Pracodawca w dniu 17 lipca br. wręczył pani Annie wypowiedzenie. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownicy przysługiwały 3 dni okresu wypowiedzenia, który rozpoczął się 18 lipca br. i zakończył w piątek 20 lipca br.

Okres wypowiedzenia określony w tygodniach

W takiej sytuacji dniem, w którym rozpoczyna się okres wypowiedzenia jest niedziela następująca bezpośrednio po dniu dokonania wypowiedzenia. Ostatnim dniem wypowiedzenia jest zawsze sobota.

UWAGA! Pojęcie tygodnia rozumiane jest kalendarzowo – wynosi 7 dni. 

PRZYKŁAD:

Jan Kowalski jest zatrudniony w firmie X od dnia 1 kwietnia br. Dnia 31 lipca br. (wtorek) pracodawca wręczył mu wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie – Jan Kowalski był zatrudniony w firmie X krócej niż 6 miesięcy. Pierwszym dniem okresu wypowiedzenia będzie niedziela – 5 sierpnia br. Natomiast ostatnim dniem okresu wypowiedzenia będzie sobota – 18 sierpnia br. 

Okres wypowiedzenia określony w miesiącach

W takiej sytuacji okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do wypowiedzenia umowy. Ostatnim dniem wypowiedzenia jest ostatni dzień w/w miesiąca.

UWAGA! Występują miesiące 31, 30, 29, 28 – dniowe i nie ma to znaczenia dla zakończenia okresu wypowiedzenia. 

PRZYKŁAD:

Anna Nowak jest zatrudniona w firmie Y od dnia 1 stycznia 2014 roku. Przysługuje jej 3-miesięczny okres wypowiedzenia, ponieważ jest zatrudniona u tego pracodawcy ponad 3 lata. Dnia 15 lipca br.  pracodawca wręczył pracownicy wypowiedzenie. Pierwszym dniem okresu wypowiedzenia będzie dzień 1 sierpnia br. a ostatnim dzień 31 października br.

Luiza Szmyt

Jestem prawniczką. Specjalizuję się w prawie pracy. W wolnym czasie czytam dobre książki, podróżuję i (próbuję) gotować. Chcę pokazać Ci, że prawo nie musi być niezrozumiałym ciągiem liter.

Zostaw komentarz

Luiza Szmyt © 2024. All Rights Reserved.