Warning: The magic method Automattic\WooCommerce\Admin\FeaturePlugin::__wakeup() must have public visibility in /usr/home/AdamBor/domains/www.luizaszmyt.pl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-admin/src/FeaturePlugin.php on line 316 Ulga dla młodych “PIT 0” – praktyczne informacje – Świadomi w pracy

Ulga dla młodych “PIT 0” – praktyczne informacje

1 sierpnia 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadziła ona nową ulgę podatkową, zgodnie z którą wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Pomimo tego, że przepis jest krótki, budzi wiele wątpliwości. W dzisiejszym artykule postaram się odpowiedzieć na pytania, które nurtują obecnie wielu młodych ludzi.
 
Kogo dotyczy wprowadzona ulga?
Ulga dotyczy osób, które nie ukończyły 26 roku życia i osiągają przychody ze stosunku służbowego (dotyczy to m.in. osób zatrudnionych w administracji publicznej, funkcjonariuszy Policji, żołnierzy), stosunku pracy (a więc są zatrudnione na podstawie umowy o pracę), pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia.
 
Powyższe wyliczenie ma charakter zamknięty, a zatem wprowadzona ulga nie ma zastosowania dla osób, które nie ukończyły 26 roku i osiągają przychody z umów o dzieło bądź prowadzą własną działalność gospodarczą. 
 
Wprowadzona ulga nie dotyczy także otrzymywanych przez osoby, które nie ukończyły 26 roku życia zasiłków macierzyńskich, zasiłków chorobowych, zasiłków opiekuńczych i świadczeń rehabilitacyjnych.
 
 
ZAPAMIĘTAJ!
Aby dana osoba była objęta ulgą muszą być łącznie spełnione 2 przesłanki:
1) nieukończenie 26 roku życia, 
2) osiąganie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy albo umów zlecenia.
 
Ile może zarobić w roku kalendarzowym osoba, która nie ukończyła 26 roku życia, aby jej przychody były wolne od podatku dochodowego?
Limit, jaki wprowadza ustawodawca to kwota 85 528 zł.
 
UWAGA! W 2019 roku jest to kwota 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, a to dlatego, że zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia.
 
Czy ulga dotyczy tylko jednej podstawy zatrudnienia? 
Nie, zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów bądź liczby płatników. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie obowiązuje do wysokości wprowadzonego przez ustawodawcę limitu. Nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.
 
Co wprowadzona ulga oznacza dla osoby, która nie ukończyła 26 roku życia i spełnia powyżej wskazane przesłanki?
Taka osoba otrzymana wynagrodzenie za pracę powiększone o wysokość podatku dochodowego, który pracodawca byłby zobowiązany wpłacić do Urzędu Skarbowego. 
 
PRZYKŁAD: Osoba zarabiająca 2250 zł brutto miesięcznie otrzyma 133 zł więcej niż otrzymywała przed wprowadzeniem omawianej ulgi podatkowej. 
 
Od kiedy wprowadzona ulga podatkowa obowiązuje?
Wprowadzona ulga podatkowa obowiązuje od 1 sierpnia 2019 roku, a to oznacza, że obejmuje ona przychody osiągnięte w sierpniu. 
 
UWAGA! Niezależnie od tego, czy termin Twojej wypłaty za lipiec przypada w sierpniu, ulga nie ma zastosowania dla przychodów osiągniętych w lipcu! Inaczej mówiąc, powiększoną o wysokość podatku dochodowego wypłatę otrzymasz we wrześniu (będzie to wypłata za sierpień). 
 
Czy należało złożyć jakieś oświadczenie, aby ulga podatkowa była stosowana?
Tak, przed 1 sierpnia 2019 roku osoba, która nie ukończyła 26 roku życia, powinna była złożyć pracodawcy oświadczenie, że osiągane przez nią przychody w całości korzystają ze zwolnienia z PIT.
 
Co w sytuacji, jeśli osoba, która nie ukończyła 26 roku życia nie złożyła takiego oświadczenia bądź złożyła je po terminie?
Jeśli taka osoba złożyła oświadczenie po terminie  to wówczas wprowadzona ulga będzie miała dla niej zastosowanie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracodawca otrzymał oświadczenie.
Natomiast w sytuacji gdy osoba, która nie ukończyła 26 roku życia w ogóle nie złoży oświadczenia w 2019 roku, otrzyma zwrot podatku z tytułu ulgi w rozliczeniu rocznym za rok 2019. Dotyczy to także osoby, która złożyła oświadczenie po terminie, za miesiące w których ulga jej nie obejmowała z powodu braku oświadczenie.
 
Mając to na uwadze – jeśli nie wiedziałeś o przysługującej Ci uldze, nie złożyłeś stosownego oświadczenia albo złożyłeś je po terminie – nie martw się – nic nie stracisz! 🙂 
 
Czy w 2020 roku osoby, które nie ukończyły 26 roku życia także będą musiały składać oświadczenie, że osiągane przez nie przychody korzystają w całości ze zwolnienia z PIT?
Nie, w 2020 roku każda osoba, która spełni przesłanki będzie korzystać ze zwolnienia “z urzędu”.
 
Co ze składkami na ZUS i NFZ?
Wprowadzona ulga ich nie dotyczy, wobec tego pracodawca w dalszym ciągu będzie zobowiązany do ich zapłaty. 
 
Mam nadzieję, że chociaż w jakimś stopniu rozwiałam Twoje wątpliwości dotyczące wprowadzonej ulgi podatkowej tzw. PIT 0. 
 
PS. Jeśli chciałbyś o czymś przeczytać na blogu – pisz! Postaram się spełnić Twoją prośbę. 🙂

Luiza Szmyt

Jestem prawniczką. Specjalizuję się w prawie pracy. W wolnym czasie czytam dobre książki, podróżuję i (próbuję) gotować. Chcę pokazać Ci, że prawo nie musi być niezrozumiałym ciągiem liter.

Zostaw komentarz

Luiza Szmyt © 2024. All Rights Reserved.