Warning: The magic method Automattic\WooCommerce\Admin\FeaturePlugin::__wakeup() must have public visibility in /usr/home/AdamBor/domains/www.luizaszmyt.pl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-admin/src/FeaturePlugin.php on line 316 Telepraca – co to oznacza? – Świadomi w pracy

Telepraca – co to oznacza?

Telepraca niesłusznie kojarzy się niektórym z telemarketingiem. Nic bardziej mylnego! Czym zatem jest telepraca? 
 
Telepraca jest to praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 
Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w warunkach określonych w definicji telepracy i przekazuje pracodawcy wyniki swojej pracy w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 
Co to w praktyce oznacza?
Oznacza to, że pracownik regularnie wykonuje pracę poza zakładem pracy. Nie zawsze będzie to dom/ mieszkanie pracownika, chociaż jest to jedna z możliwości. Należy zwrócić uwagę na określenie regularnie – nie będzie telepracą praca wykonywana sporadycznie poza zakładem pracy, tzw.  home office
 
PRZYKŁAD: Pracownik wykonuje jeden raz w tygodniu pracę w swoim domu/ mieszkaniu. Wówczas nie mamy do czynienia z telepracą. 
 
Jak rozumieć pojęcie środków komunikacji elektronicznej?
Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną środki komunikacji elektronicznej to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną. 
 
UWAGA! Należy zauważyć, że nie każdy rodzaj pracy pozwala na jej wykonywanie w formie telepracy! 
 
KILKA PRZYKŁADÓW PRACOWNIKÓW, KTÓRZY MOGĄ WYKONYWAĆ PRACĘ W FORMIE TELEPRACY:
 
  • dziennikarze,
  • prawnicy,
  • księgowi, 
  • tłumacze,
  • graficy komputerowi,
  • programiści.
PRZYKŁAD PRACOWNIKA, KTÓRY NIE MOŻE WYKONYWAĆ PRACY W TEJ FORMIE:
  • specjalista ds. BHP. Wynika to z tego, że specyfika jego pracy wymaga bezpośredniego kontaktu z innymi pracownikami i kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów i zasad BHP. 

Jak wprowadzić telepracę? 
Wprowadzenie telepracy odbywa się dwuetapowo:
1) w zakładzie pracy; oraz
2) w indywidualnym stosunku pracy. 
 
Możliwość stosowania telepracy u danego pracodawcy musi wynikać z porozumienia zawartego między pracodawcą a zakładową organizacją związkową. Jeśli w ciągu 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu porozumienia nie dojdzie do jego zawarcia, pracodawca określa warunki stosowania telepracy w regulaminie, uwzględniając ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku uzgadniania porozumienia. 
Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, warunki stosowania telepracy  określa pracodawca w regulaminie po konsultacji z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.
 
Poza tym, że telepraca musi być wprowadzona w sposób wyżej wskazany, konieczne jest również aby jej warunki zostały określone w indywidualnym stosunku pracy. 
 
Co to oznacza?
Oznacza to tyle, że jeśli wiadomo w momencie zawierania umowy o pracę, że praca będzie wykonywana w formie telepracy to jej warunki powinny zostać określone w umowie o pracę. 
 
Natomiast w sytuacji, gdy w trakcie zatrudnienia powstanie taka potrzeba wówczas wprowadzenie telepracy następuje na mocy porozumienia stron. Inicjatywna wprowadzenia telepracy może wyjść zarówno od pracownika jak i pracodawcy. 
 
Czy pracownik może złożyć wniosek o wykonywanie pracy w formie telepracy, jeśli u danego pracodawcy telepraca nie została wprowadzona w wyżej wskazany sposób? 
TAK. Od 6 czerwca 2018 r. jest to możliwe. Pracownik może złożyć taki wniosek w formie papierowej lub elektronicznej?
 
Czy pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek?
Co do zasady NIE. Pracodawca powinien wniosek uwzględnić w miarę swoich możliwości, jednak przepisy nie nakładają na niego takiego obowiązku. 
 
Czy istnieją od tej zasady jakieś wyjątki? 
TAK. Wyjątek dotyczy pracowników-rodziców. 
 
Źródła:
1) Ustawa – Kodeks pracy z dnia 26.06.1974r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040)
2) Meritum. Prawo Pracy 2020., Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa, 2020. 

Luiza Szmyt

Jestem prawniczką. Specjalizuję się w prawie pracy. W wolnym czasie czytam dobre książki, podróżuję i (próbuję) gotować. Chcę pokazać Ci, że prawo nie musi być niezrozumiałym ciągiem liter.

Zostaw komentarz

Luiza Szmyt © 2024. All Rights Reserved.