Warning: The magic method Automattic\WooCommerce\Admin\FeaturePlugin::__wakeup() must have public visibility in /usr/home/AdamBor/domains/www.luizaszmyt.pl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-admin/src/FeaturePlugin.php on line 316 Kwarantanna / izolacja a wynagrodzenie – Świadomi w pracy

Kwarantanna / izolacja a wynagrodzenie

Koronawirus nie ustępuje. Wręcz przeciwnie, zakażeń z dnia na dzień przybywa. Wiele osób przebywa na kwarantannie lub w izolacji. Dla osób pracujących, niezwykle istotne jest, czy za ten czas zostanie im wypłacone wynagrodzenie. 

W pierwszej kolejności warto wyjaśnić dwa pojęcia:

Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

Kto podejmuje decyzję o poddaniu kwarantannie / izolacji?

Decyzję o poddaniu kwarantannie / izolacji podejmuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny.

Czy za czas kwarantanny / izolacji przysługuje wynagrodzenie? 

TAK, za  czas kwarantanny / izolacji przysługuje wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy.

W jakiej wysokości wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe /  zasiłek chorobowy? 

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest w wysokości 80% wynagrodzenia, chyba że przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.

UWAGA! Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest za czas niezdolności do pracy pracownika trwającej łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym, a w przypadku pracownika który ukończył 50 lat za czas niezdolności do pracy pracownika trwającej łącznie do 14 dni w roku kalendarzowym.

Po upływie wyżej wskazanego okresu wypłacany jest zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy wypłacany jest w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku pisałam tutaj (artykuł, do którego Cię odsyłam dotyczy ściśle zasiłku chorobowego  w ciąży, jednak podstawę wymiaru zasiłku wylicza się w taki sam sposób. Myślę więc, że może on okazać się  dla Ciebie pomocny). 

Kto wypłaca wynagrodzenie chorobowe / zasiłek chorobowy?

Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca.

Zasiłek chorobowy wypłaca ZUS.

WYJĄTEK: Pracodawcy zatrudniający (zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego) powyżej 20 ubezpieczonych. Bierze się pod uwagę stan na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego (obecnie brany pod uwagę jest 30.11.2019r.).

Czy należy złożyć jakiś wniosek o wypłatę wynagrodzenie chorobowego albo zasiłku chorobowego? Czy należy przedłożyć decyzję inspektora sanitarnego pracodawcy lub/i ZUS?

NIE, aktualnie ZUS pozyskuje dane o kwarantannie/ izolacji z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP). Następnie ZUS udostępnia je płatnikom składek (pracodawcom) na ich profilach PUE ZUS. Dostęp do tych informacji ma również ubezpieczony (pracownik). 

Wyżej wskazana informacja jest podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych (wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego).


Mam nadzieję, że artykuł był dla Ciebie pomocny. Będzie mi bardzo miło, jeśli podzielisz się swoją opinią lub/i wątpliwościami  w komentarzu lub wiadomości prywatnej – możesz skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego tutaj.

 

Luiza Szmyt

Jestem prawniczką. Specjalizuję się w prawie pracy. W wolnym czasie czytam dobre książki, podróżuję i (próbuję) gotować. Chcę pokazać Ci, że prawo nie musi być niezrozumiałym ciągiem liter.

Zostaw komentarz

Luiza Szmyt © 2024. All Rights Reserved.