Warning: The magic method Automattic\WooCommerce\Admin\FeaturePlugin::__wakeup() must have public visibility in /usr/home/AdamBor/domains/www.luizaszmyt.pl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-admin/src/FeaturePlugin.php on line 316 Czy na kwarantannie można pracować zdalnie? – Świadomi w pracy

Czy na kwarantannie można pracować zdalnie?

Kwarantanna z ekonomicznego punktu widzenia się nie opłaca. O wysokości wynagrodzenia chorobowego/zasiłku chorobowego na kwarantannie pisałam tutaj. Dla przypomnienia, jest to 80% wynagrodzenia/podstawy wymiaru zasiłku. Nie oszukujmy się, w tym trudnym dla nas wszystkich okresie, utrata 20% wynagrodzenia to dużo dla wielu z nas. 

W tym miejscu należy wyjaśnić pojęcie kwarantanny. 

Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Przyglądając się powyższej definicji łatwo dojść do wniosku, że kwarantanna nie oznacza automatycznie niezdolności do pracy. Warto więc zadać sobie pytanie:

Czy podczas kwarantanny można wykonywać  pracę  zdalną?

Moim zdaniem TAK – biorąc pod uwagę ustawową definicję kwarantanny i zakładając że pozwala na to stan zdrowia pracownika.  

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Oczywiście, może dotyczyć to tylko tych rodzajów pracy, które mogą być wykonywane poza stałym miejscem ich wykonywania. Trudno bowiem sobie wyobrazić, aby ekspedientka w osiedlowym sklepiku wykonywała swoją pracę zdalnie. 

Ponadto, pracownik musi mieć umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy. Nie jest to więc rozwiązanie dla każdego.   

W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych. 

Czy pracownik może samodzielnie podjąć decyzję o wykonywaniu pracy zdalnej? 

Nie, decyzja należy do pracodawcy, który może polecić pracownikowi wykonywanie pracy w takiej formie. Pracownik może oczywiście wystąpić z taką propozycją. Ostateczna decyzja będzie jednak należeć do pracodawcy.

W tym miejscu warto zauważyć, że wykonywanie pracy zdalnej może być niekiedy „nie na rękę” pracodawcy bowiem to na nim spoczywa obowiązek zapewnienia narzędzi i materiałów potrzebnych do jej wykonywania oraz jej obsługi logistycznej. 

UWAGA! Pracownik  może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę (np. prywatnego komputera) pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 

Wykonywanie pracy w tej formie może być również uciążliwe i problematyczne dla pracownika. Pracodawca może bowiem polecić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną prowadzenie ewidencji wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Pracownik zobowiązany jest wówczas sporządzać ewidencję w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu pracodawcy.

Co istotne, pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Jaka będzie wysokość wynagrodzenia pracownika przebywającego na kwarantannie, wykonującego pracę zdalną? 

Wysokość wynagrodzenia nie ulegnie zmianie. Będzie to 100% wynagrodzenia ustalonego w umowie o pracę. W tym miejscu warto podkreślić, że wykonywanie pracy zarobkowej pozbawia prawa do zasiłku. 

Podsumowując, kwarantanna nie oznacza automatycznie niezdolności do pracy. Kwarantanna oznacza bowiem odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie. W sytuacji gdy pracownik będzie wykonywać pracę zdalną, straci prawo do zasiłku chorobowego i otrzyma wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Takie stanowisko potwierdził również ZUS. 

Na dzień dzisiejszy brak jest przepisów, które wprost by regulowały taką możliwość. Jednak jak to w Polsce bywa – nowelizacja goni nowelizację, uregulowanie możliwości pracy zdalnej na kwarantannie jest bliskie, ponieważ w Senacie właśnie czeka projekt nowelizujący ustawę z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 


Mam nadzieję, że artykuł był dla Ciebie pomocny. Będzie mi bardzo miło, jeśli podzielisz się swoją opinią lub/i wątpliwościami  w komentarzu lub wiadomości prywatnej – możesz skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego tutaj.

 
 

Luiza Szmyt

Jestem prawniczką. Specjalizuję się w prawie pracy. W wolnym czasie czytam dobre książki, podróżuję i (próbuję) gotować. Chcę pokazać Ci, że prawo nie musi być niezrozumiałym ciągiem liter.

Zostaw komentarz

Luiza Szmyt © 2024. All Rights Reserved.