Warning: The magic method Automattic\WooCommerce\Admin\FeaturePlugin::__wakeup() must have public visibility in /usr/home/AdamBor/domains/www.luizaszmyt.pl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-admin/src/FeaturePlugin.php on line 316 Analiza dokumentu – Świadomi w pracy

Analiza dokumentu

Analiza dokumentu jest dla Ciebie, jeśli…

…będąc pracownikiem* zastanawiasz się, czy podpisać dokument, który otrzymałeś od pracodawcy lub martwisz się, czy w sposób prawidłowy sporządziłeś dokument, który chcesz przekazać pracodawcy

Przykładowe dokumenty, które możesz mi przekazać do analizy:

– umowa o pracę

– umowa zlecenia

– umowa o dzieło

– umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

– umowa o zakazie konkurencji

– wniosek urlopowy (np. wniosek o urlop bezpłatny, wniosek o urlop szkoleniowy, wniosek o urlop macierzyński, wniosek o urlop rodzicielski, wniosek o urlop wychowawczy)

– wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

– wypowiedzenie umowy o pracę

– porozumienie stron co do rozwiązania umowy o pracę

– wszelkiego rodzaju pisma procesowe z zakresu prawa pracy, w szczególności pozew o przywrócenie do pracy, pozew o odszkodowanie, pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, pozew o sprostowanie świadectwa pracy, pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy, odpowiedź na pozew

 

…będąc pracodawcą* zastanawiasz się, czy w prawidłowy sposób sporządziłeś dokument, który chcesz przekazać pracownikowi lub sen z powiek spędza Ci,  czy Twój regulamin pracy, regulamin wynagradzania lub inne dokumenty, które udostępniasz pracownikom są zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami

Przykładowe dokumenty, które możesz przekazać mi do analizy:

– umowa o pracę

– umowa zlecenia

– umowa o dzieło

– umowa o zakazie konkurencji

– umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

– regulamin pracy

– regulamin wynagradzania

– wypowiedzenie umowy o pracę

– porozumienie stron co do rozwiązania umowy o pracę

– wszelkiego rodzaju pisma procesowe z zakresu prawa pracy, w szczególności pozew o odszkodowanie, odpowiedź na pozew

Analiza dokumentu zawierać będzie moje uwagi co do treści dokumentu wraz z uzasadnieniem oraz moją propozycję zmiany. Analiza zostanie przeprowadzona w sposób zrozumiały, z uwzględnieniem obecnie obowiązujących przepisów. Otrzymasz ode mnie dwa pliki: plik z uwagami oraz jednolity tekst poprawionego dokumentu.

 

Analiza dokumentu w 4 krokach

1) Skontaktuj się ze mną – dane znajdziesz tutaj. Zadaj pytania, na które chcesz uzyskać odpowiedź. Załącz dokument, który mam przeanalizować.

2) W ciągu 48 godzin uzyskasz ode mnie odpowiedź, zawierającą wycenę analizy, czas jej realizacji oraz w razie potrzeby prośbę o udostępnienie mi niezbędnych dokumentów  lub/i dodatkowych informacji.

3) Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z mojej pomocy, poproszę Cię o podanie danych do wystawienia faktury VAT. 

4) Po otrzymaniu danych przystąpię do pracy.


*pracownik – na potrzeby przygotowania oferty rozumiem przez to pracownika zgodnie z definicją zawartą w ustawie – Kodeks pracy, a także zleceniobiorcę oraz przyjmującego zamówienie na podstawie ustawy – Kodeks cywilny 

*pracodawca – na potrzeby przygotowania oferty rozumiem przez to pracodawcę zgodnie z definicją zawartą w ustawie – Kodeks pracy, a także zleceniodawcę oraz zamawiającego na podstawie ustawy – Kodeks cywilny

Luiza Szmyt © 2024. All Rights Reserved.