Warning: The magic method Automattic\WooCommerce\Admin\FeaturePlugin::__wakeup() must have public visibility in /usr/home/AdamBor/domains/www.luizaszmyt.pl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-admin/src/FeaturePlugin.php on line 316 Przygotowanie dokumentu – Świadomi w pracy

Przygotowanie dokumentu

 

Przygotowanie dokumentu jest dla Ciebie, jeśli…

…jesteś pracownikiem* i potrzebujesz dokumentu z zakresu prawa pracy, ale nie wiesz jak go przygotować 

Przykładowe dokumenty, które mogę dla Ciebie przygotować:

– wniosek urlopowy (np. wniosek o urlop bezpłatny, wniosek o urlop szkoleniowy, wniosek o urlop macierzyński, wniosek o urlop rodzicielski, wniosek o urlop wychowawczy)

– wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

– wypowiedzenie umowy o pracę

– rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

– wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

– wezwanie do zapłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

– wszelkiego rodzaju pisma procesowe z zakresu prawa pracy, w szczególności pozew o przywrócenie do pracy, pozew o odszkodowanie, pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, pozew o sprostowanie świadectwa pracy, pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy, odpowiedź na pozew

 

 …jesteś pracodawcą* i potrzebujesz dokumentu z zakresu prawa pracy, ale nie wiesz, jak go przygotować

Przykładowe dokumenty, które mogę dla Ciebie przygotować:

– umowa o pracę

– umowa zlecenia

– umowa o dzieło

– umowa o zakazie konkurencji

– umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

– regulamin pracy

– regulamin wynagradzania

– wypowiedzenie umowy o pracę

– porozumienie stron co do rozwiązania umowy o pracę

– wszelkiego rodzaju pisma procesowe z zakresu prawa pracy, w szczególności pozew o odszkodowanie, odpowiedź na pozew

 

Przygotowanie dokumentu w 4 krokach

1) Skontaktuj się ze mną – dane znajdziesz tutaj. Napisz, jakiego dokumentu potrzebujesz.

2) W ciągu 48 godzin uzyskasz ode mnie odpowiedź, zawierającą wycenę przygotowania dokumentu, czas przygotowania oraz jeśli będzie to konieczne prośbę o udostępnienie mi niezbędnych dokumentów i informacji.

3) Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z mojej pomocy, poproszę Cię o dane do wystawienia faktury VAT.

4) Po otrzymaniu danych, przystąpię do pracy.

 

*pracownik – na potrzeby przygotowania oferty rozumiem przez to pracownika zgodnie z definicją zawartą w ustawie – Kodeks pracy, a także zleceniobiorcę oraz przyjmującego zamówienie na podstawie ustawy – Kodeks cywilny

*pracodawca – na potrzeby przygotowania oferty rozumiem przez to pracodawcę zgodnie z definicją zawartą w ustawie – Kodeks pracy, a także zleceniodawcę oraz zamawiającego na podstawie ustawy – Kodeks cywilny

 

Luiza Szmyt © 2024. All Rights Reserved.